Caluguran Da Ka

Dakal a salamat kang kabalen, Lynn Tolentino Cordero ning Ciudad Angeles. Paburitu neng Amanung Kapampangan ing “Caluguran da ka”.

“Caluguran da ka” peksman, alang biru
ika’ng pakamalan ning maliap kung pusu
manalig ka sana’ng nung keka mabigu
e na manintun pang aliwang kasuyu
dapot nung ya’ng kalma, nanan pang sumuku
Caluguran da ka, ya’ng palad ku rugu.

This entry was posted in Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *