“ING SISTEMA NING PULITICA KING BANSA”

Kening bansa tamu, nung kecatang surian
ding botantis caras, na nitang alalan
king pamagbotu ra, atin lang batayan
nung ninu ring taung, carelang pilinan
lacuas king pusisyung, matas a tungculan
manibat canita’t, ngening salucuyan

Atin man caretang, mesilo king pera’
darala na misan, ning cacaluluan da
ding aliwa wa man, deti tatanggap la’
mangibabo ya rin, carelang cunsensiya
dapot ing catutuan, mas macalamang ya’
ing cacandidatung, catambac a cualta’

King nasyunal naman, menasa ring tau
magbasi la mu rin, caretang pilidu
ustung ing darala, ning cacandidatu
sicat yang lagyu ring, matwang puliticu
ila ring menasang, buri rang bubotu
a pagtiwalan da, king ban mangubyernu

Antimo ring Marcos, Romualdez, Aquino
Roxas, Macapagal, Magsaysay, Quirino
Natividad, Quezon, Bagatsing at Recto
Tatad, , de Venecia, Legarda, Cojuangco
Osmeña, Pimentel, Lopez, Tolentino
Romulo, Concepcion, at Nepomuceno

Ople, Mangiliman, Santiago, Virata
Abad Santos, Singson, Rocco, Alinea
Joson, Bernardino, Rodriguez, Angara
Arroyo, Ocampo, Saguisag, Remulla
Cayetano, Binay, Belmonte, Atienza
Diokno, Pangilinan, Leviste, Padilla

Mapilan la mu ren, caring alimbawâ
apilidung bantug, king kecatang bansâ
king casalesayan, ning pamanibalâ
canita at ngeni e la mawawalâ
micasalat la man, e no man aliwâ
calipi da la rin, at metung mu dayâ

Inia ring artista, gulpi lang mengangas
a kinandidatu, lalu na ring sicat
uling isipan da, e ra la ibalag
ding talatuki rang, carelang abulag
agyang mulala la, pangaras king batas
pagtiwalan da la, ampon pakipalcas

Pelalung ding tau, a sadiang militar
mekisoso na rin, mekisamal-samal
pati buksingerung, lingo kaisipan
maninasa na king, matas a tungculan
sicat ca mu sa at, atin cang gastusan
e ca micacunu, nung bisa cang tagal

At keraclan caring, manungculan ngeni’
e no menaliwa, ila na parati’
mengari king ari, mate la man deti’
anac do o apu, retang manalili’
e ra ne ibili, gawan deng “dynasty”
ing sistema na ning pulitica keti……

Vhelle V. Garcia
October 6, 2014
United Arab Emirates

This entry was posted in PL Vhelle Garcia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *