ING PAMIKALUGURAN

15 hrs ยท Lubao, Philippines

Adle: Malikwatas
Silaba: 24
Cesura: 8/8/8
Linya: 4
Estropa: 15

Itang pamikaluguran,  pepalulut ning panaun, ketang aldo mengalabas
Kalaldo man at kauran, abe-abe mipangumun,  obat bigla nang metabas
Kaybat ngeni ketubasan,  kinatmu ya king pagmalun,  balang kabid babalasbas
Inyang mitas luluklukan,  migbayu na ing panaun, detang bulung mengalagas.

Babalikan na’ king diwa, pemangawa ta’ng kalokwan, kaybat mayling sasagakgak
Pisukung me-alang kalma, uling mabule kang talan,  menabit ka at mindalpak
Datang pa kaya ing mala?,  ing e na papayalipan, king tatalanan mung tabak
Ing mibalik ka king mula, ita ing kakung tagimpan,  king pusu’t isip tinasak.

Ing panayan a okasyun,  kekatamu yang saganan,  ‘muklat ta’ng awang at pasbul
Makipamasa ta’ng pasyun, ating lugud at kababan, makiramdam karing payul
Pangadyan ya ing orasyun,  ing Guinu bukud mung samban, ketang kekatamung kubul
Makilabas karing mirun,  ban’ lumualas ya ing dalan,  at e manabu king kulkul.

I kasagsag:
Itang pamikaluguran
Kalaldo man at kauran
Kabud ngeni ketubasan
Inyang mitas luluklukan

Babalikan na’king diwa
Pisukung me-alang kalma
Datang pa kaya ing mala?
Ing mibalik ka king mula

Ing panayan a pkasyun
Makipamasa ta’ng pasyun
Pangadyan ya ing orasyun
Makilabas karing mirun

II kasagsag:
Pepalulut ning panaun
Abe-abe mipangumun
Kinatmu ya king pagmalun
Migbayu na ing panaun

Pemangawa ta’ng kalokwan
Uling mabule kang talan
Ing e na papayalipan
Ita ing kakung tagimpan

Kekatamu yang saganan
ating lugud at kababan
Ing Guinu bukud mung samban
Ban’ lumualas ya ing dalan

III kasagsag:
Ketang aldo mengalabas
Obat bigla nang metabas
Balang kabid babalasbas
Detang bulung mengalagas

Kaybat mayling sasagakgak
Menabit ka at mindalpak
King tatalanan mung tabak
King pusu’t isip tinasak

‘muklat ta’ng awang at pasbul
Makiramdam karing payul
Ketang kekatamung kubul
At e manabu king kulkul

Pilibe lugal:
Kalaldo man at kauran, abe-abe mipangumun,  obat bigla nang metabas
Itang pamikaluguran,  pepalulut ning panaun, ketang aldo mengalabas
Inyang mitas luluklukan,  migbayu na ing panaun, detang bulung mengalagas
Kaybat ngeni ketubasan,  kinatmu ya king pagmalun,  balang kabid babalasbas.

Pisukung me-alang kalma, uling mabule kang talan,  menabit ka at mindalpak
Babalikan na’ king diwa, pemangawa ta’ng kalokwan, kaybat mayling sasagakgak
Ing mibalik ka king mula, ita ing kakung tagimpan,  king pusu’t isip tinasak
Datang pa kaya ing mala?,  ing e na papayalipan, king tatalanan mung tabak.

Makipamasa ta’ng pasyun, ‘ting lugud at kababan, makiramdam karing payul
Ing panayan a okasyun,  kekatamu yang saganan,  ‘muklat ta’ng awang at pasbul
Makilabas karing mirun,  ban’ lumualas ya ing dalan,  at e manabu king kulkul
Pangadyan ya ing orasyun,  ing Guinu bukud mung samban, ketang kekatamung kubul.

Babaing Matun 1/14/16
oras: 2:07 ning abak

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *