Atin Ku Pung Singsing

Lorung Malabit
Silaba 12 Sesura 6/6
Taladtad 4 Estropa 7

*
Atin ku pung singsing, metung yang timpukan
dapot e menibat, king kakung palsintan
seli kiamu iti, ban magsangkan-sangkan
a kaku atin nang, lulugud tutuanan.

**
Pipalto-palto ke, ampong paningayâ
karetang susuglap, a kaku marilyâ
Dapot ing buri ku, iya’ng manakit sâ
ban itang lawe na, kaku manaliwâ.

***
Anggiang manawang king, metung a babai,
kanita kabud ku, na kaya asabi
iyang kaluguran, kung alang kayanti
at king kakung pusu, iyang makibandi.

****
Linawe naku at, agad yang piniling,
at sinagakgak yang, misna king katarling.
Ing kalulung pusu, a kaya memuting,
king pinandit aita, megabak yang tambing.

*****

Ania ing imbut ku, ing singsing akit ne
ban ipalto ku a, atin neng kalibe.
King dalagang kayang, labis pekarine,
akit nang atin nang, lulugud dalise

******
Ing sukal ning lub ku, susukdul king banua
uling aniang ikit, ne kelian na ku pa
Balu na kasing ya, ing tune kung sinta
ania ing singsing ku ,ala yang ulaga.

*******
King kakung taliri, ing singsing ku atiu
dapot anggiang mal ya, ala kung kuswelu
Uling talus na ning, tutung palsintan ku
ing katulid niti, buldit yamung basu.

Rodel E. Gozum
26 Mayo 2018
Munoz, Lungsud Ning Quezon

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *