O bat mo dalit ku


Anapora

*
O bat mo dalit ku, salakuyan salun,
milako kabyayan, milako panaun,
e kalupa sadya, ding tud e mumugun,
me keta’t me karin, ikwang susun-susun.

**
Malyap ing pamalak, bisa ku sang dalit,
dapot ing samula, pane namung bakit?
mikakunung bili, yumu meging pait,
ing mamung panaske, minuling giligit.

***
O bat mo dalit ku, e da man sikasu,
masampat a usuk, legwan ning amanu,
palad mu mang kusa, gyang ibat pâ pusu,
ibugka dang agkas, nasi yang megadtu.

****
Pagnasan kung dalit, subali ning lugma,
payus man siwala, ban sagiwa agta,
paki-anting DATI, nung no manDATIla,
manalo king sale, kaku mamye tula.

*****
O bat mo dalit ku, e da na antindyan,
ing buri kung sabyan, e man paingkingyan,
ni a ni o ala, nanung tutung sangkan,
ginulut king napun, anting mealipan.

******
Tutu yang manyaman, maski alang asin,
ing amanwang sabi, kenu panibilin,
bingut a mangaga, umeng pagtiririn,
kabang ati duyan, tyup-tyupan ning angin.


Meulip
Jan 09 2021

This entry was posted in Poeta Eduardo Bagtas Garcia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *