MASAMPAT A PARASAN

Makuyad A Poesya
Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
March 1, 2019

King sinta kung Balen ninu ring sumuyu
Ni’ng mangipuk kaya king kalma nang bigu?
Ninu ing gumusal talindo na’t lagu
A e mu misimpan, mangaring kulapu?

Ing tune serbisyu anting sintang wagas
King mutyang dalagang pakamalang perlas
Dapot nung ing nasa magbabo pang lakwas
At mipalsinta lang a e apikabas.

Nung sumuyu la sa ing pakisabi ku mu
Luguran deng mayap keka tamung Amanu
Yabe re sana king karelang proyektu
Kalupa ning dakeng babye keng Gubyernu.

Nung ninu man detang ating pita’t nasa
A bisang sumaup mangipuk king kalma
Ning mamamate nang Amanung maluka
Ilang suportan mi’t kekaming pamingwa.

Inya, sana kareng bisang manungkulan
Pakiyabe ye pu ing Amanung Siswan
Masampat a gusal king Amanung Menan
Yang dinan yung oras, magui yung parasan.

At nung sakali man meguing matagumpe
Ing mesabing gusal mirinan yang dake
E ne kapilanman miwaglit, milele
Matatdang Amanu milwid ya’t tumibe.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *