GUNYAT

Irvin Harvey Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
October 16, 2019

Malwalas a gabun tanam kang kamuti
Nung alang pitamnan king pasu malyari
E ka kumabsi nung pane kang sasabi
Bisa kang kumabye kimut kang sarili.

Ing tawung matamad dapat na e mayap
Manenaya n’ya mu at e ya migagap
Ing batugan naman king kayang panyalap
Malati mang asan e na ararakap.

Karetang sasabi at sablang mengipuk
Ing balayan, bangsa payalbug ne’t lugmuk?
Ayat a katawan, atyan gagalukguk
E ta ngan kumabsi king mayagang abluk.

Ume kang talakad tuklip ta’ ing dase
Migagap, manintun miyaliwang pagkabye
Dakal keti sulip ing mabagwa king bie,
Nung dalan biltangan e ya makabakle.

Ding aliwa naman king matas a banwa
Bisa la ngang mukyat—-e la bisang muna
Pangaral ning Guinu karing lelangan na
Kapara nang Tau sukat luguran la.

Bale man a batu e mayaus bale
Nung ding makatuknang Kulayung salake
Ing dagus ning danum king bie makayarle
E maguing sumbagal kakalulwan mate.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *