KUNDIMAN

Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
August 4, 2019

Buri raka sanang ampangan Poesya
Bunga ning lugud at pakamal ku keka
Buri kung idalit anting panalala
Mayumu kung lugud–alananggang sinta
Kambe ra ring dalit, ginulis ning Pluma
Manigtigan ka’ ta kambe ning Gitara.

O’yan na ing lumbe, o’yan nang manapa!
King lalam ning Bulan, king Banwang masala
Dalumdum ning bengi anti na mong serya
Kabud tigkil na ku at biklat na diwa
King e ku isipan mibalangkas kudta,
Kabud ayisip kung mangundiman ku pa.

Inya, makanyan kong episan ding kwerdas
Ning lumang gitarang kalawangna’t kupas
Bang dalitan dakang panirug a wagas
King ba’ mung kalingwan, payit ning milabas
Pisulwan ta’ng adwa ing yumu ning bukas,
Bandi ra ka Sinta maguing sepu’t wakas.

Kalingwan ta na pa ing kaplas at lumbe
A meguing sangkan ning pamanagulele
King Paraisu ning ligaya mung tagle
M’yuman ta’ng balikan ing maligayang bie
Nung nu’ agnan katang daralit, gagale,
Talnan daka gamat, muma kung malale.

Sampagang malutu keka ko iyabut
Bang milubas keka ing salpak at lungkut
‘Me ka keni, Irug! e ka sa tatakut!
Pabustan mu ku sa’ king wagas kung imbut
Lambis mu’t siwalang binang manamuyut,
Irug ku, Sinta ku! ‘Me ka kening dungut!

Pabustan mu ku sa’ng keka mangundiman
Anting bungang diwa at ning kapalsintan
Batyo ka king awang maki-yumung timan
Panirug ku keka, keka mung tanggapan
Irug ku, Mutya ku! Kakung pagdalitan,
Sinta na ning bie ku, Sintang Pakamalan.

Happy Valentine’s day, Irug ko.❤️❤️❤️

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *