Author Archives: Irvin Harvey Rivera

TIBAS

Irvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudOctober 24, 2019 Baryu Maliwalu, degulan kung BaryuTutu lang kasebyan ding kularyut, multuMa pa Matwa, Anak Dalaga’t BayintawuPitatakutan da makanyan a kwentu. Anak ku pang dimut tutung kasebyan naKwentung katakutan, misteryu’t majikaNeng takap ing … Continue reading

Posted in Makatakut, Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

KASAKMAL KU MUNG GABUN

Irvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudNovember 25, 2018 Tagle na ning tawu sablang pekamatasA uring melalang king yatu miparasYata, ing tawu mu’ing alang katumbalasNung pisasabyan ing kagiwang milikas. Kanitang minuna king dane ning alaBusal ning dalumdum, metukup a salaAla … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

TIMAN

Mala-SonetoIrvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudAugust 5, 2017 Nanung titiman da ring labi mu Bungsu?Kabud mine la king tula’t memagluksuO’bat king aske mu migbabo ing lagu?Kabud ikit ku ing malegwan nang anyu. Sisimpan mu wari ing lungkut mu’t tulaKaring … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera, Sonetu | Leave a comment

MESTRA

(Pugue para kareng Talaturu)Irvin Harvey Estanislao RiveraSiuala ning MaliwaluOctober 1, 2018 Minunang gingkas mu kilub ning IskwelaMayumung amanu kenu ka mebyasa?Ninu ing tinuru, keka e sinala?Ala’t e aliwa nung al’wa ing mestra. Bukud kang Ima mu a tutung malingapYang kadwa … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

NINU ITAMU? NU’ TA’ MENIBATAN?

Irvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudMarch 25, 2018 Ninu itamu at nu ta’ menibatan?Misapwak ta’ waring alang kamumulanBalas tamu waring silbag dang makanyan,At meguing parti ning yatung pagkarinan? Ninu pin itamu, nu ra ka ta’ tikmus?Mengari ta’ waring bague … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

APAN

Mala-SonetoIrvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudJanuary 1, 2018 Kayapan at Grasya king biye ku mibulusInyang sibukan kung sikwil ku’t itapusIng sablang marawak king pusu metakmusAt umeng migbalik king Guinung minatbus. Buri na ning Guinu king marok mangilagMabikwal a dalan … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

KAPILAN?

Irvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudSeptember 21, 2017 Sasabyan da ila kanu ring magsalbaKing bangsang lalbug na’t e mipanguisnawaIlang mayupayang tutung manigobra,At mamie pamangan king balang lamesa. Ilang pagasa ning metung a balayanA tutuking mamyeng paintungul at dalanIla kanung … Continue reading

Posted in Para Balen, Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

PAMIBABATA

Irvin Harvey E. RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudAugust 29, 2019 Pangainipan da na ing kekang panyatangKabang makabatyo king lele ning awangBilangbilangan da ing aldong paratangKapilan ka muli, kapilan ka datang? Bala mu napun pa ‘nyang meko ka’t memunAyba! Kabilis na … Continue reading

Posted in Pamilya, Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

Atlung Poesya: MAKASAWA, MAKASAWA 2, TUYU

MAKASAWA (ORTOGRAPIYANG KA, KE, KI, KO, KU)(PIRITUNG MANUK SA’) Poesyang PolyptotonIrvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudMarch 27, 2018 Ninung e sumawa karing manabusuPiritu yang manuk sa’ ing king dulang kuE ka mipasawa nung ding kekang swelduMetigagal la at menulam … Continue reading

Posted in Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment

TULID NING PISAMBAN

Irvin Harvey RiveraSiuala Ning Maliwalu/Anac Ning BaculudOctober 27, 2018 Tulid ning pisamban, lele ning Iskwela,Karin kata mikit, karin mikilalaIng balang pinandit, kanaku maulagaMinunang sinibul—pamalsinta keka. Ketang oras ayta mika-samut karugMasikan a kablas ning pusu at kabugDing Batwin at Bulan kaku … Continue reading

Posted in Palsinta, Poesia, Poeta Irvin Harvey Rivera | Leave a comment