PAMIBABATA

Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
August 29, 2019

Pangainipan da na ing kekang panyatang
Kabang makabatyo la king lele awang
Bilangbilangan da ing aldong paratang
Kapilan ka muli, kapilan ka datang?

Bala mu napun pa ‘nyang meko ka’t memun
Anti yang marapal tinando ing napun
Pauli ra retang mangayap mung layun
King marayung Bangsa, karin ka linuyun.

Pauli ning imbut, masampat mung pake
Karin na ka sildak niting pamaglakbe
Uling king nasa mung mibagwa ko king bie
King daywan a Bangsa menintun pagkabye.

Kambe na ning lumbe neng bengi manapa
Pilit mung aguantan ing daragus a l’wa
Karening likwan mu, o’yan mangulila
Nanu mang Amanu, pipyakan mung gaga.

Alang aldo’t bengi ing pamanagulele
Sisisi kang memun, melaus miglakbe
Likwan mung Pamilya at ding katubale
O’ryan gagagan mu’t magsalbat king lumbe.

Daya mu at pawas sageseng papatak
Ding adwa mung mata, oh ren nang mangaslak
Alang oras keka, alang bengi’t abak,
Tantu mung ukulan, “para kareng Anak!”

Muna mung inisip ing kekang kabangal
Matigik nang kawul keka na pebakal
Bang lungkut milubas at kekang atangal
Mapali nang uma—-kelibe king pagal.

King pamanuli mu, matigik a kawul,
Ing segana ra ring Pengari’t Kaputul
Malagu mung kalma at meguing paintungul,
King Pamibabata, atin kang apupul.

SiualaNingMaliwalu #AnacNingBaculud

This entry was posted in Poeta Irvin Harvey Rivera. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *