SINGLE!

(GULISAK DA RING MALUKANG ORTELANU)
Makuyad A Poesya
Irvin Harvey E. Rivera
Siuala Ning Maliwalu/Anac Ning Baculud
September 4, 2019

Kapilan pa inyang mumuna rong dalpak
Ding adwa rang bitis king gabung maburak?
Kapilan pa inyang sinagese patak
Ing daya ra’t pawas ding bigung kasamak?
Mibata la kaya a paragul anak
Nung presyu ning pale mas mal pa ing darak?
Mangamate la man king atsit ning akdak
Bayit lang kalulu, e la mateng hamak.

Kalunuslunus ing karelang kabilyan
Lipit no king lipit lakwas dong lipitan?
Ninu nang tanam pang pale king asikan
Nung ding ortelanu mete no kabyayan?
Ninung mibata king kalapastanganan—
Ing batas dang guewa—-KAPASIMBALANGAN!
Karing Pulitiku nung ing batas a yan
Nung e king Kalulu, Ba! Kapanabuswan!

Makananu na nung alang tanam pale
Sumanting pa kaya ing abak na ning bie?
Makananu na nung almusal mung pane
Pibatan mu kaya ing pane tinape?
Makananu na nung ala nang marangle
Ding anggang asikan ikwa ra nang mete
Pibatan mu kayang manalduk nang kape
Abak a maranun ala na kang sangle?

SiualaNingMaliwalu #AnakNingBaculud

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *