E Y A U S T U L I N G A P

1)
Inglamu mo kapilan pa, sumangid dalan daka ikit,
E ku balu nanung sangkan kabud naku dinalakit
At ban e ku maulatang makyagnan keka’t milapit
Kunwari mong pasyuk-pasyuk
kambe ning maina kung dalit.

2)
Pegsikapan keng pekbaluan ing lagyu mu at pilidu
Kararagling mig-friend request, at ing pamun ku tinggap mu.
Pengalkal ke ing profile mu’t nalben reng kekang letratu
At ban e ka akalingwan ‘nabe daka king friends list ku

3)
Anya manibat kanita, megumpisa kung mengarap
At magparasakali kung.. e kamu metung paninap
Uling misan ing pusu ku, mengulila ne keng lingap
Inya mibalut king kanlap, itang lugud a masapsap.

4)
Asna ku king kakuswelu potang makibat ka kaku
Bistat man keni mung peysbuk, karin kata mipagkuentu
Angyang king ditak mung oras, at makuyad mung komentu
Panulu lang makapasno, babie tula keng pusu ku.

5)
Talabasa ning kudta ku, e muku sana pagsisti
Nung laman ning susulat ku, pamamuri lang matikdi
Tingkap nala ning diwa ku, ketang dapug a mamapi
At saka nala pebili, retang amanung mabinti.

6)
Ining makuyad kung kuentu angu ya keng talambie ku
Menibat king kakaluluan at pengarapan masensu
Uwa,dinugpa ne, dapot..sinulapong pesibayu
Uling e ya ustu lingap, at e ku biasang sinuyu.

7)
Makanyan man ing milyari, ala naman palsalanan
Nung liguran kung mas sobra at sopan ing mangailangan
Nabusuan ku itang tuksu, ketang maling katuliran,
Uling ing yaman tatalnan, e mu dalan king kutkutan.

8)
Nganang Monico Mercado, sabla keti babo yatu
Dakal bage manaliwa, pati ugali ning tau
Dapot mayap at dakila, lakwan mu king balayan mu
E mabura kareng tau, o kalingwan ing lagyu mu.

(© WakaOjie Mangalindan Pena)
12 Disiembre 2022

This entry was posted in Poesia, Poeta WakaOjie M. Pena. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *