Malagu kung Bougainvillea

King tindig mu pamu at santing a bulas,
anti kamo waring paleng mamutikas,
ing tagle mung leguan , e sana kukupas,
inya sa’t nasa ku , magblooms kapang lakuas,
ban apasaya me ing pusu kung lubas,
a maluat na murin mibata keng kaplas.

Bonggabilia
This entry was posted in Poesia, Poetisa Patria Bondoc David, Tanaman. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *