Pilan ukdung pasibayu


Allegory

*
Midinan pamikatagun, o neng buri e akalap,
gyang ing lutu tiktak nyaman, e turan ing sadyang sangkap,
ita waring salimuyak, e na akwa man asangap,
balang gawan ku’t pamalak, saldak inawa ing singap.
*
Gunam-gunaman ing bili, nung nanu ing parasan na,
uling ing yumu ning napun, king paninap manapa pa,
ketang kayang misnang tindag, pakiyabas anting ika,
dapot anyang mipakde ku, king siping ku ala na’ka.
*
Mangilitik king panamdam, maski duduyan ning kaplas,
patye ing agaganaka, pisulu ta a memakas,
muma ya’ing bulan king aldo, apilasang atmu paras,
ing bengi magin yang abak, istung ayan ning milabas.
*
Bayat king pago pepusan, pupusanan akung dili,
lugud a tepus mung misan, ngeni e balu ing bili,
titimtiman ing e gana, pane kutang king sarili,
makananu mung abalu, iti kekang pisawili.
*
Itang lugud a pakiduang, ibat king salung lalablab,
piputan ning pangalalu, malenanas ing panangab,
kuran a pamikalugud, detangan ning pamanuyab,
mipata king panamdaman, king uli ning pangasakab.
*
Itang anting biru a tutu, tutung kasakiT na pala,
Iti e balu nokarin, at nung kapilan ya dugpa,
gyang mayap a karutungan, magapuk king pasari na,
at nung e pakatingiran, silaban na ngan ing sabla.
*
Sadya kaku ika’t ika, ika ing pane kung O MY,
at ing balang tangung Basti, katumbalas na ning pa-AY,
e gana ganang pengaku, minuli’t meging ngan ARAY,
mitipun ing sukal ning lub, mekong pepepe’t BABABAY.
*
Ngeni lawan ing merapat, e manalig king lugud mu,
ing lambis e nanu balang, uling balung e na kaku,
sala mirin pamatawad, dapot tanggap na’t miabyu,
e na datang ing panayan, pilan ukdung pasibayu?

Neng: Sapni’ning Salapungan/Candaba
27/08/20 Jisan, Saudi, Arabia.
Makilabas ku pu, e ke bandi ing litratu.

This entry was posted in Poeta Eduardo Bagtas Garcia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *