Pluma a mesugat

Metapora

1.
Lawan lawan ke ing biga, ketang mairo nang kulul,
ing aldo timan timan ya, mamieng mapali a kaul,
Dapot kabud na mig-lulam, at tambing nang memanuldul,
ing buri ku meging anti, tagal tagal king burarul.
2.
Paldas ku kule malutu, uling ing lugud mabuya,
tulu tulu king pagmalun, kabang me kung kera kera,
Balik balik sasagiwa, ining pusu ku daraya,
panamdaman ne ing sugat, pasari ning panganyaya.
3.
Kaku dinatang ing aldo, a e ku sukat isipan,
mipakde king pamanudtud, king busal na ning kaniglan,
Kapa kapa ku king pisak, e na balu nung no talan,
pauli ing mamie sala, mine king lulam mig-panpan.
4.
Nanu ya aske ing banwa, karing tau a mag-malun,
nanu ya kule ing biga, istung manapa ing napun.
Ing masaya a pisulu, e man king kabang panajun,
dapot ing paganaka na, king bie iti atin lisun.
5.
Ining pluma a mesugat, tinta na paneng manangis,
balung kakilub-kiluban, papalwal ampon gugulis,
Milangkap ing tula’t lugma, king keyang delanang aklis,
Gyang lurukan me man tulus, e a salat e a yapis.
6.
Ing diwa ku susulapo, king bista man alang bagyus,
ume keta ume karin, mibas masalusung agus,
Ing parasan nanu kaya, sakaling sugat mitutus,
akwa na sanang mamisan, ban ing sukal lub mitapus.
7.
E bala mag-dili dili, e mu sa lipit ing bili,
ala nang pigaganakan, king al’wang pasbul malili,
Sinese kung walung banwa, bulus yang pati pati,
bastag king e ganang buri, pelumo talwi ing sisi.
8.
Mekad ing e gana gana, atin makatagulaling,
palsimi man o sagakgak, king lele mu ampong siping,
Balu na nung nang masakiT, umbaski e man saingsing,
keya babawu kang duman, e man mandilu’t malasing.

Neng
Sapni ning Salapungan,Candaba
22/07/2020 Jisan, Saudi, Arabia.

This entry was posted in Poeta Eduardo Bagtas Garcia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *