BALEN MIGISING KA!

O balen kung tibuan, keti king masala
Mibangun naka sa king palyasa’t lugma
Kalagan me’ing lubid a keka sasagka
E naka paysilo karing gintung laksa

Ding malating sanga a gewa dang padrun
Kaybat dong nebangnan nigse na king gabun
Misan dana likwan ,ginulut e memun
mipaburen na la mikutkut king aun

king pangakukut mu galo mo ring bitis
‘gyang bagya bagya mu keka lang ipildis
palto kang masikan tuknang nang manangis
pulisan ing lwa mu king panyung malinis.

Talnan me ing pluma ipinta me’ing bukas
Kule pinanari king banwang malwalas
ipayid me’ing brotsa antimong magkumpas
anggang king akwa me ing buri mung kabas

e ka bisu bisu sipatan mong mayap
E balang manago at keka magdulap
magsulud maskarang anghel a mangayap
tutu ing nasa dang papakit a lingap

ing pamagkamaling depat mu kanita
e na pasibaywan tulid mo ngeni na
ding maling disisyun nung pakasuman la
ilang migpakutkut keka king palyasa..

E naka paysupil karing dapung dakal
ilako ing takut at e na pasakmal
Balen migising ka ,palto kang marangal
Pakit mu ing lugud king Indu tamung Mal

Atiu kami keni keka manantabe
E da ka paburen ngatngatan ding ane
Banta ding asias mu ela mamanuge
Laruan lang matuling ban lalung tumibe

Babaing Matun 10/13/15 Edited: 10/18/15


This entry was posted in Para Balen, PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *