Ding Kuliglig

I.
Makapangaklak ing sigla, niting taimik a bengi, alalu dening kuliglig
E patugut gugulisak, gigigit, mipamakibat, maglambitin ketang kitig
Ing kanakung kesanayan, ustung bayu ku magkera, ila deting magpatigtig
Neng oras nang pamamangan, ilang musit kalamunding, manikdik lara king sisig.

II.
Ketang taryan taryan ko pa, agad la deting gagaga, ustung karela milaut
Agyang manyable kung malan, manese ampon maglutu, tatakiki la king gulut
Neng mamalis ku king mula, magprisinta lang manyaluk, ampon mamutput king dikut
Kayari diluan ku nala, isalud ko ketang bomba, amaliran kula gulut.

III.
Neng ibat ku king asikan, kanaku la manenaya, ketang malati ming kubul
Inya neng akit ku nala, ‘ting sinulapo ing pagal, king patingapung sasakul
Milalako itang tikal, karening adwa kung pago, king pamamuat ketang sarul
King taldawa menanaman, pale, mais, milun, pakwan, karela ing abling pupul.

IV.
Ngening melapad no pakpak, king bale e na adatun, daig de pa ing alisus
Saguli misigpo nala, munta keni munta keta, anting itik a mebulus
Potang ating papaobra, sangkan-sangkan lang matudtud, kanita e mo autus
Inya neng magdili-dili, babalikan king diua ku, ketang anak la pang musmus.

V.
Malapit neng magtakokok, itang tatso ketang kural, makarilat kupa mata
Ing radyu king kabuntukan, a kakung pakiramdaman, mepayus nalang magkanta
Aku nang sakub-sakinda king kanakung pipagkeran, a luklukan kening sala
Dapot asno kaba pila, ampon kabagal dalakit, ding bibilangan kung tupa.

VI.
Mesakit ya ining buntuk, king makapakailing lungkut, a e ku naman sasaryan
E ku na balu ing oras, nyang arakap ke ing tudtud, meblangku na panimanman
Ikwa ku pa pin meninap, ding bolang makasalikut, mebasa la ketang uran
Mibabad la at mengalbag, pinulis ko’t pepalangi, ketang malinis a basan.

VII.
Ikwa kung mipabalikwas, matas ne aslag ing aldo, munta ku pa king minangun
Detang kakung papastulan, painuman kula’t pangumpe, king kanan dang patingapun
Mitimpla ku pamung kokua, dinan kung ditak a gatas, bayu dumulung king tabun
Pota sanang sumaka ku, bayu ya mamun ing sala, atiu nalang sasalusun.

Ing Babaing Matun
4 26 2016

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *