DING MAKITANAM

October 5, 2015 · Lambac, Philippines

8 estropa, 6/6 sesura, 4 linya

I
Ing baryu Concepcion ‘yang kakung beitan
Igkat da ring bitis karin mipapasyal
Karetang tatanam keta king libluban
Mibalik king diwa’ng  kakung kayanakan

II
Pakaruku la ngan sasakmal sinabud
Karelang abitan keng burak tutusuk
Ing balang likwan da masanting a dayus
E la man manikal king panga baluktut.

III
Pane ngang payatras ing pamanakbang da
A babagaya’na nitang gitarista
Ustung bibilis ya bagting ing gitara
Detang makitanam misasaglulu la.

IV
Itang mandarul dang atyu mamatyawan
Piatu-atu na ing karelang obran
E mibata’ing metung kayang pekibatan
Ngana, e pu ustu ing tuturu yung yan.

V
Balu ku pu ngana ing mandarul kayu
Dapat kekeng tukyan ing balang utus yu
King akakit ku pu e ko maka-ustu
Kekong panupaya nung magmatulid ku.

VI
Mimwa ya’ing mandarul nya gilisaka’ne
Nung eka manwala …. king kakung patnube…
Sulung! mabating ka… lakwan mu ku abe.
Itang makitanam meko yang malumbe.

VII
Inyang malaut ne sinaka la naman
Detang kayabe na likwan da’ing tatamnan
tinuki lang meko detang kakuyugan
Ing maling turu na e agyung ayamyam

VIII
Detang makitanam inyang milaut la
Mamatyawa’nya mu itang mandarul da;
Nanu mang desisyun nung manimuna ka
Bayu mu pairal isipan me sana

ING BABAING MATUN 10/4/15
Balen ning Mexico

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *