METAPORA

Imbut na namung gulisak/ kanita ing sakit lumual
E na na agyung agwantan / balamu atin sasakal
Inya ketang bandang suluk/ linukluk ya at migsandal
Karing adwang tud sinukub/ siguk siguk yang nginalngal.

Ing Kristal mal pa keng gintu, karing pilak ampon perlas
Butil-butil a dadagus /dapot iti e ing pawas
a e matak kabud-abud / nung e mu taganang maplas
anting agus na ning danum/ masalusung kakalaskas.

Ing bayat atyu king lub na/ binugnus nang alang patna
Tatatap ya ing salu ku / ustung akit keng gagaga
Taimik keng pagumasdan / uling ala kung agawa
Antabayanan ku ne mu/ e lalakwan anggang bina.

E miglambat adwang oras / ‘natna ne ing kayang buntuk
inatyat nala ring bitis /kaybat king bulsa ginauk
Penamulis king lupa na / migsamasan yang linukluk
Kaybat sinabi na kaku/ “e ka muting, e ka buguk”.

Belikdan ne itang lukib / bayu linwal king masala
Minyukle ya at migpolbu / ing milyari anting ala
Inya kaya magbilib ku / potang marap ya king malda
King lupa na alang bakas / king pustura e ulata.

Ing balaku e na mulit / ing milyari kaya napun
Uling kaku mengaku ya / e paytalabu king aun
Kaku e ya mekiramdam /sinake ya ketang bagun
Tiknang ne kalibugtaran / e ne sadsad king istasyun.

Ngeni kaya ing payul ku / misip yang miyamas-amas
E maglungkut, e magmalun/ panyamalan nang mandaras
Linisan ne itang dalan / kabang manaya king oras
Manyilo karing inumang/ balisasa ketang lawas.

Malapit namung mamupul / mamutikas na ing pale
Gawa ne pang tawan-tawan/ ban atin keya malale
E maglambat mamalut na/ ding langgotsing makalele
Tagpian nala detang gisi/ bayu ya dulung marangle.

Babaing Matun 6/18/16

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *