PAMIGUNAMGUNAM-

Neng Almario “amor” C. de Jesus

*
Madalas ing maliliari, capanwalan mababawas
Potang daratangan na ca, casakitan at ning malas
Agad na cang micacunu, at maralas mu pang iyagcas,
Obat caya mipacanyan, mipase cang atna caplas.

**
Ing magcacasakit ca mu, metung caring mecalingwan,
Sana paca sanacan mung, e na ca pepaimburisan,
Ketang babie nang cayapan, dacal la reng mekinabang,
Metung ca careng liguran, dapat mung pasalamatan.

***
Detang dicut at sampaga tutubu ketang marangle,
Ambon, uran, pali’t, gabun,binye na balang e mate,
Mas la pa waring tanaman at aliuang mesaglaue,
Kesa kecatamung taung, lelangan na, midinan bye.

****
Deting tau anac na la, ylang dalan na king banwa,
Anya manatili cang tapat, agyang nanu mang problema
Ing daralan kening bye mu, maging matatag ca sana,
Tumula ca’t salpantaya, uling ing DIOS malapit ya.

acdjThis entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *