Tibu – Saudi Boy


Overseas Filipino Worker ya i Tibu king Saudi. Bayu ya pang datang keng obra na. Ing mamanewan nang makinarya pangulkul yang gabun keng lele ning dagat. Minta ya keng Saudi ba ya kanung makatipun pagumpisa keng kayang pamakiasawa. Balu mu na, panggastus keng kasal, pampatalakad bale, panyaling kotsi. Aba, marakal-dakal a pera ing kailangan nang Tibu para atangka na ngan ing buri nang itangka.

Karatang nang Tibu keng Saudi, mumunang aldo, dela re keng ospital para medikal tsekap. Pepainum de kanung aduang tabletas bayu de inumpisan tsekapan. Kitang na nung para nanu la reng tabletas. Sabi na ning magpainum a lulupang tau India, basta inuman ne mu. Standard procedure, ngana kanu ning Indian. Ininum na neman bang kanita ala nang pisasabyan pang malambat.

Kaibat nang me-medikal tsekap tiglus da ne keng obra na i Tibu. Dakal lang Pilipinu reng disan na keng obra. Karpinteru, elektrisyan, tuberu, warehouse man. pati keng malating upisina atin munaman accounting clerk magpasuweldu kareng Pilipinu. Agad yang kinayan a lub i Tibu keng karakal na balung pakisabyan.

This entry was posted in OFW. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *