“TUNE CAPAYAPAN”

-neng ORLY MANALO DIZON
Orthografiang: C-K (ca,ke,ki,co,cu); Sucad: Labingadua; Sep. 2018

1
Ing pamanenaya malambat nang tutû
Ding tau saua no king puru pangacû,
Inia dikil Ne ing gubiernu Nang sugû
Keti Pilipinas ya’ng geua nang paindû.

2
Ausan la pansin ding biasang magmasabal
Ing calusan do ding masucal a lugal,
Ampo retang batas a dapat pairal
Ban ing capayapan king bie iyang gusal.

3
Inia marapat ding sablang manungculan
Kimut no’t paliran dinat dang catauan,
Detang mangatamad pane king tambayan
A panan mung datang ing ning paugtuan.

4
Dapat at sucat mu itamung memalen
Pakisugid tamu at masusing lauen,
Nanu ing asaup antimo ing banten
Ding mal tang carinan king nanu man crimen.

5
Agiang ing gobiernu atin yang upayâ
Gauan itang dapat king ban apauagâ,
Ding mangaroc bisyung king tau sisirâ
Balen antimurin ya na ing magcusâ.

6
Cabang maliliari iting pamagbayu
Ibie ing supporta king gobiernu tamu,
Pane lang matyagan trapong puliticu
Ban e madiscaril dalan ning asensu.

7
Mayayakit ngeni nung nanung agauâ
Na ning mamuntucan a tune maminguâ,
Caretang memalen maluat nang magnasâ
Mangatsurang bisyu lubus nang maualâ.

8.
Payapang acakit caring panimanman
Ding mayap a bunga ning pamanungculan,
A masalang lalto king banda aslagan
Itang aduan tamung TUNE CAPAYAPAN..

This entry was posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *