ING BABAING MATUN

e ku akalingwan ‘nyang idad kung sieti
ketang sarul gamat kulkul kung bulati
keng sabung-sabungan ipusit ko deti
saka ketang padwas itungi kong pilmi
daramit gurami istung mipaswerti
istung mipamalas… ubingan !! ay, alti.

kagising kung abak saktu mung migmulmul
munta na marangle, kamuti mamupul
karetang pisimen manyad keng sasarul
misan pauli ku mitakid king kulkul
mengapakirut ku king masikang duldul
Inya minuli ku oyta tikul-tikul

inyang ayskul naku meko na king bale
uling i tatang ku maranun yang mete
mekipanuknang ku kang bapa kung Jose
sabadu dumingu makitanam pale
patingapung tiis king pali marangle
bakal parumingu tambing makalele

bulan na ning marsu mais ing tatanam
ing pamanabonu e ku pelampasan
mekipanugtug ku milun ampong pakwan
mekipalut pale kaku murin diptan
sasalud keng sepu bengiang bulusan
keng magtal balatung karin misakitan

kening itsura ku e na ko magtaka
nung ining balat ku kakule baluga
king paspas ning angin eku miraragsa
ing delanan king bie milako ku kalpa
agyu kung talakad ‘gyang alang kayadua
obra mang lalaki aku ing gagawa

Ing Babaing Matun ‘yang aus da kaku
daig pa’ing lalaki istung linakad ku
obra mang pang-adan kakung kabisadu
lagari’t martilyu, iti man agyu ku
maminturang klasrum ‘pong bale gewa ku
pakidagdag mu pa, mangogong simentu.

8/14/13 Lubao,Pampanga

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *