ING YUMU NING PANALALA


Neng Almario “amor” C. de Jesus

*
Careng calupa cung linaut mindaywan
at malagad tutung dadalo king tibuan
Ing kecang Amanung ibat king beitan
lalu yang yuyumu e me acalinguan.

**
Ding balang pinandit, bibilangan mula
mamyalung king isip, ing bie king minuna
pusung gigiyagis, king pamanalala
kecang paninapan, miuli ca sana.

***
Muli cu balen cu, labuad Capampangan
Sale na ning sinta, ibat camumulan
Carin cu manaya, king kecang candungan
Ing tauli cung singap, keca ke pupusan.


This entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *