ING TAULING PAMUN

MI ULTIMO ADIOS (Jose Rizal)
Likas queng Capampangan
© Neng Mariano Proceso Pabalan Byron


Mamun cu balayan a cacung sasamban,
Labuad nang inirug ning aldo masilang
Mutya ning alayang cadayatmalatan
Carinan ning sampat a mipda queque ngan.

Queca yayain cu qng minlungang tula
Ining canacung bie a lanta’t malugma
Aguiang maslag pa man o masamyu man sa,
Queca ibie cu rin, ba ca mung mipala.

Diling taguimpan cu iniang cayanacan
At iniang dagul na’t ganap na qng sican
Ing aquit daca sang alang musing dit’man
Maulang iyas ning Malat qng Aslagan.

Atangalan cu sa, ing misan ayaldo
Mayampat tutulu ing lua ring mata mu
At layun miatna ing mal a canuan mu,
Alang dine’t canglap aguiang man sang nanu.

Taguimpan na ning bie, tali ning inawa
Qng pangabili mu mipala ca sana,
Mipala ca sana nga ning guguliac na
Nining malapit cung lumipo caladua.

O casampat na nung wari’t mibulang cu
Ica mibangun ca, sintang balayan cu,
Nung ing camatayan ya ing icabie mu,
Casampat ning mate lalam ning banua mu.

Panalangin mula ding ingsil a palad
A magcacasaquit ampon meyagapas,
Din yawis a indung miculapu’t sindac
A mitangis-tangis qng calma ming linsad.

Panalangin mo ring ulilang calulu,
Ding magsasariling yawis a mebalut,
Detang pacasucul, at panalangin mu
Ing cawawacasan a catimawan mu.

At ngening calaput ing dulum ning bengi
At qng picutcutan dit’man alang inge
Ding carin malacuan bucud mung ding mete
E mu lilinlangan ing lihim a iti.

Nung macaramdam cang banayad a tigtig
At malumbe basle babague qng aclis
Acu, balayan cu, acung paunliguid
Ing catimawan mu canacung daralit.

Mistula mu queca ing calinguan mucu,
Uling maynan cu ngan ing cacarinan mu
At ing mabilug a caliwalasan mu
Parating manamdam quening siwala cu.

Banglu, sala, cule, aclis, cagalayan
Yang munie queng quecang capigaganacan
Ampon ing miyulit-ulit a’lang pitayan
Qng cacung dalise casalpantayanan.

Irug cung balayan, pun ning sablang saquit;
Sintang Pilipinas, ustan mung pagsulit:
Quecayu ing sabla, lacuan cu ngan tiquis;
Sinta cu’t pengari queca co panalig.

Maglacbe cu carin, mung nu alang tarus
Alang alipan at lilung a berdugos,
Ing panialpantaya nung nu alang tacut
At nung nu yang diling diling mumutus ing Dios.

Lacuan dana cayu, pengari’t capatad
A cabangal na ning caladua cung ingat,
Queca caluguran cung meliling labuad,
Pasalamat cayu qng cacu merapat.

Mamun cu, babaing e cu cabalayan,
A canacung sinta ampon caligayan,
Mamun cu quecayu, bie cu at palsintan,
O, ing camatayan ya ing capainawan.

(Declaimed by Efren Reyes in an oratorical
contest at Valdez Elementary School in
Floridablanca, Pampanga during the 60s.)

This entry was posted in Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *