Mangapampangan ka!

Yampang ke para king aldo ning Amanung Sisuan

Nung mibait ka king labuad , ning mal tamung lalawigan
At kukuri king uyat mu, ining dayang Kapampangan
Nung ding taung kasabi mu, metung kayu penibatan
Tandanan mu sana abe, dapat kang mangapampangan

Dapat kang mangapampangan, uling ding kekang pengari
Mamaltuk lang kapampangan, at ding pipumpunan deti
Dapat kang mangapampangan, uling yan ing manang sabi
A sukat mung pagmairing, neng itamung miki-bandi

Dapat kang mangapampangan, ban maramdam keti yatu
Ing sunis nang sari leguan, ning mahalan tang amanu
Dapat kang mangapampangan, uling apin yan ing ustu
Pablasang e ka tagalug, bisaya at ilukanu

Dapat kang mangapampangan, uling iniang isaldak ne
Ning Guinu ing babylonia, yan ing amanu nang binie
Dapat kang mangapampangan, lakuas nung pakisabian me
Ban king kekang kayaduanan, mulingid yang masalese

Dapat kang mangapampangan, uling e mo ikarangal
Ding amanu ring banyagang, king dila mu makapugal
Dapat kang mangapampangan, palto mu’ing kekang masabal
King salitang bandi tamu, a sukat mung pakamalan

Dapat kang mangapampangan, uling ing pangatau mu
Makikillala ya e mu bilang metu pilipinu
Nun e bilang Kapampangang, mitagurian dayang asu
Pasari na ning kultura,, at ning kekata’ng amanu

Dapat kang mangapampangan, ban ing amanung dalise
Lumabung ya’t maniampaga, ampon maniagiwa aske
Dapat kang mangapampangan, king ban sikan at tumibe
Ing pundasyu’ning amanung, maybug-aybug nang mipase

Ing ningning na ning amanu, king ban e tibubus matdâ
Lingapan ya’t pasiknangan, ing kundap- kundap nang salâ
Pablasang nung e ne sunlag, e ta ne akit bitasâ
Laklakan ne nitang dulum, at kanita ne mawalâ

Vhelle V. Garcia
August 10, 2022
UAE

This entry was posted in PL Vhelle Garcia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *