O INDUNG SALITA

Neng ORLY MANALO DIZON

1
Ing Sabi tang Mana ya nang kegisingan
Ampo ya’ng keragul king bale carinan,
At kecaban ning bie e ke’ti kelinguan
King angga man ngeni a casalungsungan.

2
Dapot itang ngeni maliliari rugu
Dacal nong salitang daiuan a gugupu,
At meki-agum pa ding magsilbing paindu
Da reng sibabale e da ne tuturu.

3
Ing Amanung Sisuan uaring pakiuangis
Keng metung a gamit a birianan labis,
Pecasinup ya’ti layun pecabigkis
King ban e mabating ‘tang mal nang kilatis.

4
Pero tutu niti ing bigu nang calma
King panga-lele na silbi na meuala,
Uling king sinupan na’ ti maluluma
Ing mal nang kilatis minta ya king ala.

5
Macanian ya naman ing Sabi tang Menan
E dapat sayangnan ing keang casilbian,
Dapat yang gagcas king pamitalamitan
King ban deng alisu dening cayanacan.

6
Caring matenacan, maticding Poeta
Ibie ing masabal king Amanung Mana,
Ilage ya’t tasan gulis kecong pluma
Bersu caring lira’t linyang pacarima.

7
E gagauan itang cabud na tahimic
At paburen rugung king lele mipilpil,
Ban kegisnan Sabi ticas na magbalic
Ing gambulan, sesen keca macarikil.

8
O INDUNG SALITA nasa cu’t paninap
Itang idaun ing cailangan mung lingap,
Sesen, pacamalan ing salu calangcap
King ban mabitasa tagimpan mung manglap.

Aug 6, 2014; DIZLAG FARM, Lara, City of Sn. Fdo.

This entry was posted in PL Orly M Dizon, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *