IMA * ( MOTHER )


CAPAMPANGAN :
IMA *
Ing IMA , calupa da ring laguiung INDU , INDA ampon INANG , ya ing Amanung Capampangan a maqui lugud a catumbalas ning laguiung / palaguiung Inglis ( English ) a MOTHER .
Macanian man , ing IMA e ya sadiang laguiu o amanung Capampangan , nune , metung yang Andam / Meyandam a Laguiu o Amanu , calupa da ring aliuang Andam / Meyandam a Amanung Capampangan a ibat caring Isic ( laluna caring Cantonese ampon Hokkien) , Indianung Sanskrit ampon Espanyol / Castila .
Ing laguiung ” IMA ” menibat ya quing amanung Aramaic a ” IMA ” , a mangabaldugan ” MOTHER ” quing amanung Inglis ( English ) .
( Ing amanung Aramaic ya ing catutubung salita nang Guinung ” Yeshua o Yehoshua ” ( laguiu qng amanung Hebreo ning laguiu queng amanung Inglis a ” Jesus ” )


Source : KudoZ home – English to Hebrew ( https://www.proz.com/…/english…/other/501201-mother.html)

This entry was posted in PL Jose Roman Reyes Laquian, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *