Ing Makisake

Neng Almario “amor” C. de Jesus

*
Aru Abe panan da ca,/ nung bisa cang makisake,
Ba cang mabiasang mamangca,/ magdala ca sanang bagse
Kening bangca nung saken me,/ manimbang cang masalese
Pota cabud niya mu mityab,/ sana biasa na cang cawe.

*
Ytang bagseng tatalnan mu,/ catumbalas ne ing pluma,
Uling ing bangca tuki ya,/ nung nucarin me ypunta;
Ketang cabig a gawan mu,/ ketang bagse mung tatalnan,
Bandang Cayli, ketang Wanan,/ yta agyu mu ngan puntan.

*
Pamanyulat cawatasan,/ gagamitan ya ytang Pluma
At e ca sa micacunu / cawatasan ibugnus ta la
Itang bie a delanan mu, / dacal na ing menga-simpan
Ketang Caban ning isip mu, / samasan mu lang calcalan.

*
E cu rugu biasang dili, / at e cu magbiasa-biasa
Pamagaral cawatasan,/ cailangan ing magtiaga ca
Magsane cang masalese,/ at e ca malamarine
At nung atin cang e balu /, mangutang ca careng abe.

*
Gawa cang metung a Padrun / o modelung ausan da
Yti yang kecang gamitan / pamangawang Sucad, Rima
Cantang ATING CU PUNG SINGSING/ yang padrun a mayan tukyan
Deng sylaba anam anam / ketang tauli Rima la ngan.

*
Sige, magumpisa na ca / ing paskil mu panayan ke
Abe Abe Kapampangan /, matula lang mamanalbe
Keng metung a maki-abe,/ a manigaral gumale
Ketang Amanung beitan, / capilan man e na mate.

acdj

This entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poesia. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *