*GIAGIS NING **TAGULELE

 Neng Almario "amor" C. de Jesus-

*
Giagis ning tagulele, macanyan ing bie nang Sisa,
anyang cabud la mebating di Elias at ing bunsu na,
alus mesira ya isip, king dusang daralanan na,
lilibacan de at cailian, detang taung palamara,


Ing sabla peimburisan na, paramdam na’ing tagulele,
lipo-lipo ya keng dalan, mititisud, menga- pase,
dapot e na rin ticnangan, ytang banal na ping pake
akit nala sa’t acaul, mal nang anac a miwale.


Macanyan ya bili ngeni, ing Amanung Capampangan
ytang Singsing nang sisimpan ala ne keta keng Caban
ngening mewala ya yti, at buri tayang gamitan
yng ulaga at camal na, keca ta yang penamdaman.


Pilan la mu deng magdulap, a malugud king Amanu
ylang gugusal, gagambul, manenayang saupan tamu
bayung suling Capampangan, misam-metung king Parnasu
nung mibalic ya ing Singsing, ylang miputung king Tronu.


Nung ing singsing a amana, mecad eta ne pin akit
uling malwat neng mebating, pamanintun misnang sakit
ing labuad na ning Alaya, liban ne ning misnang lupit
nitang aliwang salita, papagaral da pang aplit.


Giagis na nining pusu, king siualang managulele
nung ing amanung beitan, misaldac ya at mipase
nanu pa ing ulaga na, salitang tatac na ning bie
nung ing amanung bat CAYA, Capampangan pabusten ye?

*
(*Giagis : aplit a pamamaniauad; babalisa king panandam
** Tagulele : Saingsing, Pagmalun ( “Lamentations”.)

acdj -Ing Agila Ning Apalit
Artesia, Ca, USA Oct. 5, 2014

This entry was posted in PL Almario C. de Jesus, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *