Bie Lele Bunduk


Keni lele bunduk mabie ya ing Amanu. Ala yang kapatda o mu man mikana keng disgu, pablasang ya kabud balu ming salita. Ding aliwang dila e mi la kaustu. Ding anak mi keni mabsi lang panaral. Ing manong a gawi ali re natural, pablasang yang amanuan dang matas dulap a pamagaral e ya maulaga keng kekaming bie mimiral.

Maligaya kami keni lele bunduk. Payapa ing bie mi, sagana pamangan prutas, gule, langguk, asan, tugak, susu, kambing, babi, manuk. Ike ngang mibabaryu mikakalugud kami. E ke mipapatlalu o mipag-anti. Mumuna ya pa ing baryu bayu ing kekeng sarili. Nanu man ing aberya pisasaupan mi.

Ngara detang “byasa”, pamuntuk ning ciudad, nasa ra ke kanung itas kalidad bie, talakad da keng bayung eskuela, samientuan do reng gasgas nung nu ke maglakad. Ding anak mi dagdagan do belwan ban lang mipalaut dasnan at mitas paintungulan. Deng kekaming kubu palitan dong batu, ding sumbu ming laru alilan dong de-kurienti sindi.

Kasampat da pin balak, kasanting da nasa! Ninu’ng kumustyun keng layu dang dakila? Dapot ing metung mung akalinguan da ata, nung ikeng memaryu kumpormi ke kaya? Ding kekaming anak itas dala belwan? Wapin, ban potang milaut la e mi no akit mu man? Ding kekaming gasgas ilapad do’t samientuan, ba nong e milabas ding pati damulag mi man? Ding kekaming bale gawan do mo kanung batu, ban potang kaleldo milako no presku? At ketang kurienting kekaming panyumbu, e ro pamaten pamu wari ding dutung ming edad nang mil anyu?

Kekami namang memaryu, e kaya yang pagumpisa ming mipapangandirya?

Nanan mi ing panyulung nung bukas makadwa, ing taimik ming bie milako ne payapa? At ding kekeng anak, nung mikit-ikit la e mi no aintindyan yan mang salita da. Ding dating mikakakyalung e no mikilala man! Ante ing asensu, nanu ing kuwenta na?

This entry was posted in Sanese. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *