Tiranti


Deng tiranti makitid lang tela keng parting babo ning kamisun o kaya daster a susulud kareng pago ding kakabainan.

This entry was posted in Kataya. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.