“bayung aldo”

kilbit na ku nandin ning aslag ning aldo,
ngana wari kaku, “oy, matamad, tikdo.
ing ulas ning bengi nandin ya pa meko.
‘tuna ing bakutkut, tumali ka’t galo.”

biklat ko reng mata, biklat bagya-bagya,
anti la mo waring manglap saglap sala;
kabang magmulagat, tututul ku diwa,
e pa bisang tikdo, masdul pangakera.

mig abak na pala. o, ninanu naman?
o ngening abak na? na’ waring panayan?
uli waring abak, atin nakung gawan?
ini waring abak ing munye sikanan?

kayi milagat kong sinilad ring mata,
medyu mitutundu at manuyab ku pa,
mig-unyat kung bagya at likwan ing kama,
at pigmananwan ke ing aldo keng banwa.

ing panamdaman ku warit meging mayan,
ikwa ku neng likwan ing kakung pagkeran;
mebating ne mekad kening pilubluban
ing ispiritu na ning kapagmalunan.

ini ing mumunang aldo ayagyu ku
a ala no kaku reng adwang takde mu,
ing mumunang abak a sinlag kanaku
a ali ranaka banding pasibayu,

inyang lakwan mu ku, ing dinatang naman
at mengupkup kaku itang kalumbayan;
iyang kayabe ku king kakung pagkeran,
inyang deng kaul mu e ku no ulasan.

ding aldo aldo’ldo pepakilala ra,
e ya mu dudurut ing yatu ku keka;
salamat king ngara, “atin Dios king banwa,
Iyang dapat maging tula mung kaladwa.”

11/19/23 //05:31
kaybat mengasilyas
***#30

This entry was posted in Bie, Poesia, Poeta Tuazon Sabandal, Romansang Salamat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *