Author Archives: kapampanganlibrary

Caministilan

-Sabing Castila’t Capampangan nang D. Gil Magat (1915)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pampango

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pasintabi

-SABING CASTILA’T CAPAMPANGAN nang D Gil Magat (1915)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aduang Amanu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pamasan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rimadung Poesia

-Cornelio A. Pabalan Byron (1915)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MANINAP YA ING POETA

(King Kakilala kung Paldas) (Nota: Mumunang atlung estropa kareng labing-apat) Tampalasan meka kenibakeng yakdak ining plumaKaniang lupa mung malagu, penagurian dang sultana‚Ķ.Lumapit ka, malagua mu, bamung akit ing kaplas naNing sugat kung nanaknak mu king pusu kung daraya pa.Ali raka, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ing pipunpunan nang Jesu-Cristo, agpang kang San Mateo:

Ing pipunpunan nang Jesu-Cristo, a anak nang David, a anak nang Abraham. I Abraham ayanak ne i Isaac; at i Isaac ayanak ne i Jacob; at i Jacob ayanak ne i Juda at ding keang kapatad, at i Juda ayanak … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ayup Adarna (Kepampangan)

VAgpang queng matuang istoriaQuetang panaung minunaQueti yatu pa mabie yaItang daquilang Monarca VIAt itang queyang esposaitang maleguan a reynaIng lagyu at pamansag naYaping Donia Valeriana VIIIting Ari cung binggitanDon Fernando ya calagyuanIng labuad nang pitubuananYa ing Berbaniang ca-arian. VIIIIng aring … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Daclat Cayanacan – Qng Pamaqui-Aduangan Amanu

(Nang: Aurelio Tolentino) Nung macarungut ca qng pami-tambayanitang magsalita dapat muyang ustan;ulin mebina ping capangit-pangitaning quecang carungut nung e me pansinan. Magpang ca sacaling dapat cang maquibat,quetang amanan mung misna qng casampat;pacatimbangan mu ing sabla mung gagcas,caring carungut mu magcang … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment