Mangapampanggan TamuDeng mangasipag, mangatiyaga, at mangasanting lalaking Kapangulis Boys, mamaskil karatula kareng posti, bakud ampong pader king Malino, Mexico.

Parti na ning “Project: Mangapampangan Tamu 2011”, mabilug Pampanga.
Penimunan at penibalan ning Pampanga Language Council, kayantabe ning Holy Angel Center for Kapampangan Studies, at keng maragul dang kasaupan ning Kapangulis group ampon aliwa pang volunteers.

Ginastusan da (P167,000) reng mapilan a Kapampangan donors keng “Academia Ning Amanung Sisuan” (ANASI), ampon kakaluguran ding miembru, a magmasabal keng makatibing kabilian ning Amanung Sisuan keng pangakalinguan keti nacion Kapampangan.

This entry was posted in Anac Ning Arenas, Project: Mangapampangan Tamu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *