Ing Taksil A alak

Lorung Malabit
Silaba 12 Sesura 6/6
Taladtad 4 Estropa 9
*
Alak ing abe ku, neng bangal ku pusû,
king pamanangis ku, iya ing manarû.
Iya ing darame, neng gabak ku salû,
at iya’ng kakawat, king lua kung tutulû.
**
Karing balang ukuk, apapakayan na,
ing bayat a maybug, ku nang e adala.
Maski kapilan man, anggiang kanita pa,
abayan naku king, pinandit ning dusa.
***
Ustung lumukub ne’t, mag-ari king diwâ,
ing balisang isip, agyu neng ilisyâ.
Ing katutuan kaya, yang apipirayâ,
sasalikut na ban, e ku aganakâ.
****
Anggiang tipunan ku, mu ing tagantagan,
saupan na ku mu rin, at antabayanan.
Sumuka ku man at, magkasat king dalan,
e na pikarine’t, e naku pandirian.
*****
Anggang atin ku pang, kaya ipanyalî,
e naku batingan, ampong itabilî.
King salol ku akua, ku man mangapalî,
e naku gulutan, at e ya payalî.
******
Dapot ing alak a, kakung kaluguran,
o bat ngeni e ku, ne apanaligan.
Migbayu ne yata’t, kelinguan na na ngan,
ing pami-abe mi, king mengalabasan.
*******
Uling ibat aniang, king bie ku memun ka,
ban e na magbalik, king sale ta sinta,
mewala nia kabud, ing ispiritu na,
mengari niang danum, a matabang lasa.
********
Petuki ne yata, king pamaglako mu,
ing ispiritu nang, migtaksil kanaku.
Uling ngeni anggiang, kaya maglumud ku,
ing kaplas at pait, e na a-uulu.
*********
Ala neng ulaga, at ala neng silbi,
anggiang inuman keng, abak anggang bengi
ing katutuan e na , na agyung ilili,
a king kanakung bie, ala na ka ngeni.

PL Rodel E. Gozum
03 Septiembre 2019
Munoz, Quezon City

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *