Nanung Sangkan

Lorung Malabit
Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 4 Estropa 6
*
Ing sukal lub a mitipun, king kilub ning kakung salû
E na tiki ning panaun, a minagus masalusû.
Ing sugat na ning milabas, bistaman ngeni biuk niamû
mitmu ya pa king kaplas at, lipat ne pa ing sasayû.
**
Ing napun a misna salpak, e ne kelinguan ning ngeni
E ne agyung isalikut, ning pigagawan a aili
King gulut da rening timan, ing tutu e ku alili
Tatangis ya pa ing pusung, mebangal at metaloti.
***
Nung misan ing palad tamu, milalu ya kapamirû
Nanu man ing kayang sidia, alang taung makibalû
Bista man depat ku na ing, eganagana kung agyû
Ala kang simbitlang sangkan, kabud likuan mu naku mû.
****
Manibat king oras ayta, migmaimut ne iyang tulâ
King bie kung ikmul ning dulum, e ne minampit bitasâ
Kabang ini naman lungkut, iyang biglang meganakâ
E ne meko king siping ku’t, binalut naku king lugmâ.
*****
Balang pinandit kukutnan, ku ing kanakung sarili
Nanu ing pamagkulang ku’t, maplas bina ing milyari
E ku balu nung kaninu, sukat ituldu ing sisi
Ninu ing makisala at, magdilidili ku ngeni.
******
Balu ku ing kakung pusu, kapilan man e ne kabug
King awus ning kapalsintan, mebandal ne at tinabug
Ing aldo bayu ya sana, king bie ku lubus nang lumbug
Abalu ku sa nung bakit, ginulut kang alang karug.

PL Rodel E. Gozum
31 Oktobre 2013
Munoz, Quezon City

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *