Banwang-2014

January 1, 2014

Ining banwang ayni masanting ya tabas
Abayan pangadi’t isip a malualas
Mangutseru kamu sanang miamasamas
Maninap na ka’ rin obat epa matas
Lumaban ka sa’ king paralan a patas
Ban kanita miras king puntalan ligtas

Ala namang marok king taung mangarap
Nung ing kapagnasan ita namang mayap
E mu sa gagawan itang mandakurak
Uling ing kabayu masikan ya paldak
Karing parang tau eka sa marawak
Ban’ kanita e ka mikutkut king burakā€¦


This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *