Kurusang-Amanu


P A W A N A N
1A -Almas da ring Katipuneros
1G -Susulud
2A -Aduang paris
2F -Presidenti Macapagal
3A -Titulu nang Jose Rizal
3E -Balen ning Bataan
4A -Malat
4F -Aus kareng banal
4J -Ne (Beliktad)
5A -Kapampangan
6A -Laut
6G -Damas
7E -Magdalang Kurus
8A -Taya keng pakbungan
8D -Mayap
8H -Pangadi
9A -Ating panamdaman
9I -Lalaking kapatad ning pengari
10A -Akit keng pibatan
10H -Sakit keng dila
11A -Dinat keng balat
11G -Kapit kareng gamat

P A B A B A
A1 -Ayup babo reng damulag
B1 -Apanagumpen
C1 -Paluput
D1 -Ampon
G1 -Bau da reng asan
H1 -Minunang tau
I1 -Masdan
J1 -Layang dilo
K1 -Sabi na
F2 -Pagkeran
D4 -Yan (beliktad)
E5 -Sumulung
I5 -Pakialam
H6 -Maragul a pampasaerung saken
J6 -Amen
A7 -O kasi mayap
F7 -Aplus
K7 -Milabas
B8 -Pamritu
D8 -Manyad pabor
C9 -Pan de _ _ _
H10 -Nota


This entry was posted in Anac Ning Arenas, Palaisipan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *