E Mu Naku Sana Yatad


Lorung Malabit
Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 4 Estropa 10
*
Ing imalang sukat dalan, at ding maulagang bage,
Mituklip na at midatuk, king maletang paldas kule.
Manangis ya ing pusû mung, ditakditak mamamate
Uling karas ning masala, mamun naku king kekang bie.
**
Kapatda na ning dalumdum, king kayanakan ning abak,
Sulapo kung paulî king, balen nung nu ku menibat.
Ing kabud malakuan keka, ing bakas na ning milabas,
at ing kaplas a e tuki, king mawala mung pangarap.
***
Keti labuad da ring singkit, at makibitis a sakang,
Balamu kapilan pamû, ‘niang mikurus kata dalan.
King metung a pamitupun, da ring kabaleng mindayuan,
Milyari ing kabud namû, misiping kata luklukan.
****
Mekad pauli ning lungkut, a maluat ku nang kasulu
At king pamilyang milaut, uli ning mangulila ku
Kayabe ya karing sangkan, ing manalipang leguan mu
King pinandit muring ita, dimdam kung sininta naku.
*****
Bistaman e ku piglingad, ing tutung kabilian king bie
Ing atin nakung pamilya, tinggap mu nang malumane
Kayagum ning inampang kung, lugud king pusu memale
Kinaul mu neng mabilug, ing pangatau kung tune.
******
Ibat kanita ing sablâ, meging kulul na ngan rosas
Ding pisulu tang aldo king tulâ alang katumbalas
Ing sablâ binie mu kaku, lugud, rispetu at oras
Uling pirayit me’ing isip, mung ini e na magwakas.
*******
Masalusu lang minagus, ding labing-metung a banua
Panaun a king kakung bie, iyang peka-maligaya
E ku man buring tuldikan, ing tulang a-umpisan ta
Dapot dintang ing pinandit, a ing landas misagsag ya.
********
E mu sana pagkamalian, ing e ku man manasakit
Kalupa mu ing pusu ku, manangis yang anggang binit
Makanian man ding anak kung, aldo’t bengi kukulayit
Ing aduan dang muli naku, e ku na agiung pagkait.
*********
Alang dapat parsalanan, nung e ing maimut a palad
Gewa na pang mikit kata, king panaung e na sukat
Tanam mu king kekang isip, ing liguran da kang tapat
Ala kung sisian ditak man, kening bawal tang arapat.
**********
Potang lumual ku king pasbul, ban e na magbalik sinta
E mu naku sana yatad, at malaguâ meng isara
Uling ustung atiglapan, ku ing lua king kekang mata
Pota e naku mitakbang, at e naku milako pa.

Rodel E. Gozum
07 Nobiembre 2014
Munoz, Quezon City

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *