King Karinan Ning Paninap

Lorung Malabit
Silaba 16 Sesura 8/8
Taladtad 4 Estropa 7
*
Tara tuki ka kanaku , king metung a pamaglakbe
Lakuan te anggiang pinandit, ing labuad a kitmuan lumbe
Lubasan me ing diwa mu’t, kalinguan ing sablang bage
Ing pangadi tang pigmaimut, na ning banua maging tune.

**
Tipunan tala ring biga, at gawan talang pagkeran
Ipunda to ring aliwa, ban magsilbi lang ulunan
Ipainawa tala keni, ring mapagal tang katawan,
a misane king samientung, pekadase ta king dalan.

***
Ume kata king talaga, nung nu sisibul ing grasya
King pamangan a maniaman, karin wali sumawa ka
Magdala kang datukanan, at ing labis iyuli ta,
ban ing mangalgal king danup, ali tana dalanan pa.

***
E te kalinguan puntalan, ing paradul ning milagru
Karin bunsu ing imalan, mangamal at saku-saku
Ining gising susulud tang, menuling na at mamau
lukas ta na at iyugse, uling dakal tana bayu.

*****
Pasyalan talamu naman, detang lante gintung gusî
Katmuan to rening langgotyi, karing laman dang salapî
Uling e tana kailangan, magpalimus king mapalî,
ania ala nang kekata, mariri pa at manabî.

.*****
Katatawlian ing ayan ta, ing iskuela da ring ginu
Ding talaturu ta karin, bantug la’t mabalung mestru
Mabiasa ta nang sumulat, mamasa at mangamanu
Ban kabalik ta king yatu, turing dana katang tau,

‘*******
Ume na ka kapatad ko, e naka sa papayalî
E ka sukat tumakut a, mulî ta na naman sawî
Talnan me ing kakung gamat, at magpiak na kang piraglî
King karinan ning paninap, maging tutu itang alî.

Rodel E. Gozum
13 Septiembre 2014
Munoz, Quezon City

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *