TapetiPenibatan – tapete
Lenguahi – Spanish
Kabaldugan – panakap lamesa
Ingles – carpet, rug
Agkas – tapEti

Ing katayang “tapeti” original deng salita reng Castilang minyakup kekatamu. Ding nunu tamu e la pa mekad gagamit makanyan a klasing panakap bayu re dela ring minyakup, nung inya ing karelang aus yang meging gamit nang lagyu.

This entry was posted in Anac Ning Arenas, KatayaOlogy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *