Maligayang Pasko Tegawan

Iniang malati ku
magpasku kanita
ketang tegawan ku
karin ku pupunta
ding aguinaldu ku
purus la ngang barya
ba ku lang ibaldug
king kakung alkansiya

Maligayang pasko
tegawan ko
yang parating
darandaman ko
ing buri ku sana
balang aldo
kekayu
makipamasko

— ooOoo —

This entry was posted in Anac Ning Arenas, Kantang Pamasku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *