Ing Arana Na Ning Lugma

Lorung Malabit
Silaba 16 Linya 4
Parapu 6 Sesura 6/6
*
Teterak ya king pabelu ing api a undap-undap,
mekad nanu mang pinandit mapda ne’t tuknang kukurap.
Eata ing katuparan na ning tagimpan kung malyap,
abe neng milako kalma ning paritang singap-singap.
**
Gulut ning banua at labuad ing malaut tang pilatan,
uling metung kung maluka at anak kang mayakayan.
Mangangas kung isaglawe sa ing maluat kunang simpan,
ipatilip ku ing lugud king malamyus a kundiman.
***
Kalabas ning pamipagkal king salung maina’t magnerbius,
sinukbit ke king pago ku ing gitarang bayung kuskus.
Binitbit ke ing paritan, king bale yu ku tinaglus.
Bala na nung nang malyari aranan dakang malaus.
****
Migpandung ya karing ulap ing bulan a alkus bangkậ.
Lakuas yamung medalumdum ing benging ngeni mitakdậ.
Anya pala migpanpan ya karing mabuktut a bigậ,
e na buri ning bulan ing aslagan no ring kakung luậ.
*****
Uling bayu ko akalbit ding kabud merimlang kuerdas,
ing e ku sukat asaan king awang yu ku atuklas.
Mitatalnanan kong gamat ning kasuyu mung mabikas.
Masasalamin king mata mung lulugud na kang wagas.
******
Agnan king dila ning aping mewala na king pabelu,
tinakas ing kapanayang panilas mu king pusu ku.
King malumbeng pamanuli ring minantabe mu kaku,
ing paritang alang sindi at ing urang meging bagyu.

Rodel E. Gozum
16 Marso 2014
Munoz, Quezon City

This entry was posted in PL Rodel E. Gozum, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *