Whispering Hope

Paskung Kapampangan
(Tune: Whispering Hope)

Marimla na tiup ing angin
Lalu na neng sisilim
Saslag nong agad deng batuin
Uling marimla na pin.

Ketang malukang sabsaban
Karin na ‘piling lumuwal
Ning magligtas king sikluban
Y Jesus tang panginuan.

Koro:
Istung Pasku!
Kasaya na ning yatu
Makualta’t kalulu
Mipamie regalu.

Karas na ning Simbang Bengi
Luluwal la reng magkasi
Bengi-bengi ing bangketi
Angga nang Media Nochi.

Bayu miras ing kapaskuan
Masali keng tindahan
Baru, pabanglu, piyalungan
Pamie keng reregaluan.

Ulit Koro:

Bayu aldo ning kapaskuan
Maglutu lang kapangan
Kalame, putu ‘pon suman
Balang bale salangian.

Potang aldo na ning Pasku
Manyiklod la reng tau
Pangunakan, anak, apu
Ating ‘nandang regalu

Istung Pasku!
Kasaya na ning yatu
Makualta’t kalulu
Atin lang…. regalu.

© Anac Ning Arenas

This entry was posted in Anac Ning Arenas, Kantang Pamasku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *