I TATANG KU

Para pu karing anggang TATANG babie ku ing kapurian MASAYANG ALDO NING KEKONG PANGATATANG….

pakisabit ke pu ining gewa kung kawatasan tungkul kang tatang kung kaluguran…
mayap a abak ngan pu kekayu

Meragul kung king lele ka ala
Alang pisumbungan neng gagaga
Uling eku milipat king sapa
King bagting ning bale alang gawa
Para king bagyu e ya miragsa.

Karing kakyalung mainggit kung tutu
Ding tatang da, bale atiu la mu
Makialung karela’t makibiru
Makipulayan, makisaglulu
Tutuki king perya’t magbebetu

Misan keng sarili, ngaku wari
Ot ing tatang ku eya mumuli?
Keyang pamilya makakawani
Mas buri napa bunduk mapali
Kesa keng akayabe lang suli.

Pitu kung banwa ‘nyang ikit daka
Bengi pa istung miyabe kata
Atad sundu kami king gareta
Magpanpan karing masalang mata
Potang aldo ume neng paynawa.

King murang isip pilit intindyan
Ot atiu ka king anti’ng kabilyan
Ing prinsipyu mung tatalakaran
Sumaup karetang mangaylangan
Ing gubyernu keka yang kelaban

Bie mu man e meging ordinaryu
Mapali karing mata ding tau
Dakal ka selese buskaraydu
Karing baryung apupuntalan mu
PAGMARAGUL KUNG IKANG TATANG KU

Pauli ding taung utak panas
Ing bie mu kingwa deng e pa oras
Lalam eran inawa mu mitdas
Anggang ngeni atiu pa ing kaplas
King pusu ku ing sakit kakablas

Nyaman atang dagul atin tatang
Manantabe keka king kakeinan
Sumabing anak ku agyu mu yan
kanyaman atang pakiramdaman
Atiu king siping ing kekang TATANG..

Sinulat neng Babaing Matun 6/15/2013

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *