ING BIE KANITA

I.
Kasimpli na ning bie kanitang minuna
Nung ala kang abias, marangle manyad ka
Sumalud kang sepu ketang talyadora
O keng siping bale makapanandam ka.

II.
Nung pantunan ulam dakal ing pikuanan
Masipag kamu sa milamnan ka atian
Mamadwas kang tugak o kaya manasan
Talangka’t kamaru ustung magkauran.

III.
Karing balisasang inumang keng lawas
Gurami, bulegis, liyalu ampon pantat
Manyaman lang paksi o kaya ipangat
Balbakwa’t arobu, ‘tang mamaras-maras.

IV.
Eka mu maselan atin pang lipaktung
King taklang damulag karin la maratun
Istung naman abak mamulut balatung
Patig ampon china keng lipat minangun.

V.
Neng tatanam pale agya pang sugu mu
Libri ing pamangan balatung at tuyu
Ustung magkalaldo, manabonu rugu
Mais, milun, pakwan, keng kang Apung Andu.

VI.
Agyang alang pera masipag kamu sa
E galukguk atian kumabsing manawa
King bie tamu ngeni bista man aliwa
Eka dumanup man keng sipag at tiaga.

VII.
Emu kakalingwan king pusu itanam
Emu la pamiasnan ding taung danupan
Komo atiu la, king gipit kabilyan
gawan mu’ing buri mu ba kamong miuman.

VIII
Uling ing bie tamu keti king masala
Ing’gang atin tamu binye na mung IBPA
Kuwanan na kekata king aldo mitakda
Pangamate tamu ita ngan mawala

Babaing Matun ning Guagua 7/7/14 (2:57 ning abak)

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *