KING KAKUNG KAPIBABATAN

Adle: Malikwatas

King panalala belikdan, Itang bie ku king milabas
Itang anggang kasakitan, a kanaku memalasbas
Gyang masuksuk ing biltangan, pekikuanan kung ring miras
King danggut ning kabundukan, agyang misna ya king katas

Detang kakung kesagana, miyaliwa nala klasi
King dalumdum at masala, ating mayap ating alti
Kabaryu at bayung salta, a maragul meging parti
Tinayid at e sinawa, anggang arakap ke’ing swerti

King kakung kapibabatan, malapit nang midalakit
King makabang tete duyan, bista man dakal mamabit
Abut ku neng katakbangan, ban’ ayagtal kune’t akit
Ing bunga ning pipagalan, itang yumu ning pasakit

I kasagsag:
King panalala belikdan
Itang anggang kasakitan
Gyang masuksuk ing biltangan
King danggut ning kagubatan

Detang kakung kesagana
King dalumdum at masala
Kabaryu at bayung salta
Tinayid at e sinawa

King kakung kapibabatan
King makabang tete duyan
Abut ku neng katakbangan
Ing bunga ning pipagalan

II kasagsag:
Itang bie ku king milabas
A kanaku memalasbas
Pekikuanan ku ring miras
Agyang misna ya king katas

Miyaliwa nala klasi
Ating mayap, ating alti
A maragul meging parti
Anggang arakap ke’ing swerti

Malapit nang midalakit
Bista man dakal mamabit
Ban’ ayagtal kune’t akit
Itang yumu ning pasakit

Pilibe lugal:
King panalala belikdan, itang bie ku king milabas
Agyang masuksuk ing biltangan, pekikuanan kung ring miras
Itang anggang kasakitan, a kanaku memalasbas
King danggut ning kagubatan, agyang misna ya king katas

Detang kakung kesagana, miyaliwa nala klasi
Kabaryu at bayung salta, a maragul meging parti
King dalumdum at masala, ating mayap ating alti
Tinayid at e sinawa, anggang arakap ke’ing swerti

King kakung kapibabatan, malapit nang midalakit
King makabang tete duyan, bista man dakal mamabit
Abut ku neng katakbangan, ban’ ayagtal kune’t akit
Ing bunga ning pipagalan, itang yumu ning pasakit

Sinulat neng Babaing Matun
Balen ning Mexico
Enero 5, 2016

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *