Tumerak Ka Salome

Lorung Malabit
Silaba 16 Sesura 8/8
Telatag 4 Estropa 7
*
Tumerak na ka Salome, king magaslo a tigtigan,
ing lua mung maybug tumulu, anggang binit mung aguantan.
Ding danupan mung kapatad, at ing indu mung salunan,
ban ayakmul mu ing dine, ila ring kekang isipan.

**
Lalam da ring patda-sinding, sulung miyaliwa kule,
Igiling me’ing papaluan mu, king arap da ring manalbe.
Kabang ing dimut a saplut, lulubasan mu at ugse,
ing mapagkunwaring timan, karing labi igulis me.

***
Ding parukyanu a lupang, atin makapal a bulsa,
samasnan mu lang lantungan, kabang dudurutan mula.
Ban kayari nang tinigtig, ning makabaldugang kanta,
atin nang managkat kekang, lukluk king kayang lamesa.

****
Ustung milukluk na ka at, ume na nakang kandungan,
ing alak a misna tapang, samalan mu nang aldukan.
Ban potang ding kayang gamat, ati’na lang panintunan,
makapal na ka marine’t, agawa mu nang pibatan.

*****
Nanu man ing kayang sabian, anggiang amanung marinat,
tanguanan mu namu sana, at e na ka sasalabat.
Uling ing mung maulaga, agawa mu ing maglambat,
king lamesa na ban keta, kaya atin kang asapat.

******
Nung mapilit ka man tuki, potang agkat na kang lumual,
ban apaulu mu ne ing, masakit a indu mung mal.
ketan mu nia ing labi mu, kabang maliyari’ing bawal
at maniawad na ka’ng tawad, king nuan a dios tamung banal.

*******
Tutu, misna king kababa ing obrang kekang pinilî,
pauli ning ing dangalan, mu ‘yang kekang pamisalî.
Dapot ing malugmang palad, anggiang iti e mu burî,
King pataram kinalawat, ka uling lipit ing bilî.

Rodel E. Gozum
28 Enero 2016
Munoz, Quezon City

This entry was posted in Bie, PL Rodel E. Gozum, Poesia, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *