ING DALIT NING PUSU

I
Bisa ku sang dalit… dalit kawatasan
Pasyag ku ing lugud king Amanung Sisuan
Panandam ning lub ku kaya ipamisan
Karing balang nota ya ing kakung suywan.

II
Ining kakung pusu…. binang mepurayit
E midinan kalma’t mibalut king payit
Ketang dating sinta kaya na pepakit
Ketasan a lub at purus paginakit.

III
Ngeni …sinilip ne ing malino aslag,
Aslag ning pagasa king pusung mebulag
Miglele’ing dalumdum at kaybat memanlag
Kule pinanari king labuad misalbag.

IV
Bulaklak king ardin nyang mibukadkad la
Rosal, Rosas, Santan ampon Sampaguita
Misapwak dang banglu ing angin dela na
Kitmu ne king samyu ing yatu at banwa.

V
Karas king banwa ing mabanglung singalngal
Ikwa nang asingut ning aring makamal
Inutus nala ding adwa karing kawal
Manugtug lang danum ibat king imbornal.

VI
Ing danum imbornal tigtug dang kinalat
Dapot itang banglu ali ra asabat
Mibalik ing bau karela mipakat
Menaid ing buluk king asbuk da’t gamat.

VII
‘Nya ing tune lugud, lugud a matikdi
King amanung menan e makasarili
Uling nung tutu kang watas masasabi
Byasa kang duruku’t mapinung manyabi.

VIII
Ikong kayanakan ilwalas ye’ing isip
Manigaral kayung managpi, manuklip
Karetang salitang kekong asisilip
Pakasuryan yula’t mabiasang maglilip.

Babaing Matun 10/18/15
Balen Ning Mexico

This entry was posted in PL Kate Lapuz, Poeta Laureado. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *